Skip navigation EPAM

EPAMersi przynoszą świąteczną radość dzieciom z Ukrainy

Aktualność:

EPAM Polska zorganizował akcję “EPAMisie for Ukrainian Kids” polegającą na zbieraniu pluszaków dla dzieci i zachęcił pracowników do zaangażowania - efekty przerosły ich najśmielsze oczekiwania!

W listopadzie i grudniu 2022 roku EPAMersi z całej Polski dostarczali prezenty dla ukraińskich dzieci z terenów wyzwolonych spod okupacji. Wolontariusze w każdym biurze EPAM Polska przygotowali specjalne miejsca zbiórki, które stworzyły magiczną, świąteczną atmosferę.

Prawdziwy sukces

Pracownicy zebrali ponad 700 pluszowych misiów, które zostały dostarczone do Lwowa i przekazane ukraińskim wolontariuszom, aby dzieci otrzymały je przed Świętami.

- Zdecydowaną większość przygotowanych przez nas zestawów prezentowych przekazaliśmy dzieciom, które zostały przesiedlone z terenów okupowanych lub nadal tam mieszkają – powiedział Radosław Świętoń, Head of People EPAM Polska. - Wiele prezentów trafiło także do sierot, których rodzice zginęli w czasie wojny oraz dzieci, których domy zostały zniszczone. To wspaniałe uczucie widzieć, jak misie wywołują uśmiech na ich twarzach - dodał Radosław Świętoń.

Od wybuchu wojny w Ukrainie EPAM dokłada wszelkich starań, aby pomóc kolegom zza wschodniej granicy oraz ich rodzinom, np. wprowadził Ukraine Assistance Fund, czyli specjalny system wsparcia humanitarnego mający na celu wspieranie organizacji charytatywnych, które zapewniają bezpośrednią pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji w Ukrainie. Nasz zespół w Polsce i innych lokalizacjach EPAM na świecie dysponuje dedykowanymi zasobami, aby tworzyć rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo jak największej liczbie obywateli Ukrainy. 4 marca 2022 r. EPAM ogłosił przekazanie dodatkowych 100 000 000 USD na wsparcie swoich pracowników i ich rodzin w Ukrainie w celach humanitarnych i logistycznych. W pomoc uchodźcom zaangażowało się ponad 10 000 EPAMersów oraz ich przyjaciół.

Jeśli chcesz dołączyć do nas we wspieraniu Ukrainy, odwiedź https://www.epam.com/support-ukraine