Skip navigation EPAM

EPAM Polska stawia na rozwój kobiet 

Aktualność:

Aż 34% spośród wszystkich pracowników IT w EPAM Polska to kobiety, podczas gdy wskaźnik kobiet w Polsce działających jako specjalistki w tym obszarze wynosi jedynie 15,5%.  

EPAM od wielu lat kładzie mocny nacisk na rozwój kobiet w organizacji. - Coraz więcej pań w EPAM zajmuje stanowiska menedżerskie i zyskuje znaczny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Spośród ponad 7000 pracowników EPAM Polska, 37% kobiet pełni role team leaderek, a 33% wchodzi w skład starszego menedżmentu (senior management team) – mówi Marta Markiewicz, Director & Head of Talent Acquisition. 

EPAM wyróżnia się na tle innych firm pod względem udziału kobiet w ogólnym zatrudnieniu. Polska zajmuje czwartą najniższą pozycję w zakresie odsetka kobiet wśród ekspertów IT w Unii Europejskiej. Jedynie 15,5% osób pracujących jako specjaliści IT w Polsce to kobiety – przy średniej 19,1% w Unii Europejskiej, według badania przeprowadzonego pod koniec 2022 roku przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Software Development Association Poland (SoDA).  

„Najlepsze miejsce pracy w IT” po raz trzeci z rzędu 

W lutym 2023 roku firma EPAM Polska już po raz trzeci z rzędu zdobyła wyjątkową nagrodę „Najlepsze miejsce pracy w IT”. Tytuł został przyznany przez magazyn Computerworld na podstawie wyników badania AudIT, w którym kluczowy był głos pracowników. Tegoroczne wyniki pokazały, że pracownicy EPAM są dumni z silnej pozycji rynkowej firmy oraz utożsamiają się z jej kulturą.  

- Mocno inwestujemy w programy up- i reskillingowe, które dają możliwość szybkiego przekwalifikowania się lub nauczenia nowej technologii. Z myślą o wszystkich pracownikach stale rozwijamy katalog szkoleń, oferujemy udział w programach mentoringowych, a także ułatwiamy pracę zdalną i dajemy możliwości efektywnego łączenia macierzyństwa z życiem zawodowym. Kobiety chcą rozwijać się w naszej organizacji, bo wiedzą, że mogą na nas liczyć – dodaje Marta Markiewicz.  

EPAM Systems to czołowy dostawca usług transformacji cyfrowej na świecie i lider w zakresie rozwoju cyfrowych i fizycznych produktów oraz usług digital platform engineering. EPAM działa w naszym kraju od 12 lat w pięciu lokalizacjach – Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu, a obecnie zespół w Polsce liczy już ponad 7000 utalentowanych specjalistów. Wszystkie oferty pracy w EPAM Polska są publikowane na stronie epamfuture.pl.