Skip navigation EPAM

EPAM Polska wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim dbają o czystsze środowisko

Aktualność:

Pracownicy firmy EPAM Polska spotkali się z przedstawicielami Sekcji Utrzymania Terenów Zewnętrznych Kampusu UJ, aby oczyścić zieloną przestrzeń przy budynkach uczelni. W projekt „EPAM Poland Green Sweep Eco-Avengers” zaangażowali się także mieszkańcy Ruczaju, a wydarzenie było świetną okazją do edukacji w zakresie prawidłowego segregowania śmieci. 

Plastikowe butelki, puszki i opakowania po produktach spożywczych – to najczęstsze znaleziska, na jakie natrafiali uczestnicy akcji. Wolontariusze wspólnymi siłami zgromadzili ponad 190 kilogramów odpadów. 

Modelowa współpraca biznesu i szkolnictwa

Chociaż zbieranie nieczystości było głównym celem wydarzenia, spotkanie stało się również okazją do pogłębienia tematyki segregacji śmieci. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych zabawę „Eco-Avengers”, która pomogła im przyswoić zasady sortowania odpadów i pokazała, jak duży wpływ na otoczenie mają pojedyncze działania każdego z nas.

- Ogromnie cieszy mnie fakt, że tak wielu EPAMersów angażuje się w akcje Green Sweep na terenie całej Polski, a w nasze inicjatywy włączają się kolejni partnerzy. Połączenie sił EPAM i Uniwersytetu Jagiellońskiego w walce o czystsze tereny to modelowy przykład współpracy biznesu i szkolnictwa. Mam nadzieję, że stanie się on inspiracją dla innych w zakresie kształtowania proekologicznych postaw – mówi Radosław Świętoń, Head of People w EPAM Polska. 

Wspólne działania z EPAM Polska doskonale wpisują się w strategię działania Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Jako podmiot odpowiedzialny za wizerunek Kampusu, dbamy również o jego najbliższe otoczenie. Od 2022 roku staramy się aktywizować społeczność akademicką i okolicznych mieszkańców
w pielęgnowanie naszej kampusowej przestrzeni poprzez organizację różnego rodzaju akcji społecznych, np. wspólnego pielenia łąk kwietnych, przesadzania roślin rodzimych z terenów inwestycyjnych Kampusu na tereny zieleni urządzonej, czy wspólnego sadzenia roślin na dachach zielonych znajdujących się na niektórych budynkach Kampusu – dodaje Katarzyna Kulig, Kierownik Sekcji Utrzymania Terenów Zewnętrznych Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

EPAMersi zachęcają do poprawy jakości środowiska

Zbieranie odpadów w Krakowie to część akcji EPAM Poland Green Sweep („Zielone zamiatanie z EPAM Polska”), ekologicznej inicjatywy mającej na celu zgromadzenie jak największej ilości odpadów w okresie od 22 kwietnia (Dzień Ziemi) do 30 września. 

W ramach projektu EPAM Polska dąży do poprawy jakości środowiska naturalnego, a także inicjuje działania na rzecz ochrony środowiska – zachęca do sprzątania śmieci, organizuje zbiórki odpadów, a także konkursy edukacyjne dla pracowników firmy oraz ich dzieci. Celem firmy jest ochrona środowiska oraz integracja społeczności lokalnych. 

Dowiedz się więcej o inicjatywach ESG EPAM.