Skip navigation EPAM

EPAMersi zebrali niemal 2 tony odpadów w ramach akcji „EPAM Poland Green Sweep” 

Aktualność:

Wolontariusze uporządkowali dzikie wysypiska odpadów w centrach największych polskich miast podczas ogólnopolskiej inicjatywy ekologicznej Green Sweep, czyli „Zielonego zamiatania z EPAM Polska”. Łącznie zebrali prawie dwie tony odpadów! Kampania miała na celu edukację ekologiczną i promocję pozytywnych postaw. 

Inicjatywa trwała od kwietnia do października 2023 roku i objęła 16 wydarzeń. W akcje sprzątania zaangażowało się ponad 250 osób: pracowników EPAM Polska, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz firm komunalnych z miast partnerskich.  

Wolontariusze zebrali odpadki pozostawione przede wszystkim na terenach zielonych w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Wśród „znalezisk” dominowały opakowania po produktach spożywczych, nieco rzadziej pojawiał się także sprzęt gospodarstwa domowego, części ogumienia samochodowego czy pozostałości po remontach.  

 

W trosce o poprawę środowiska

Poprzez inicjatywę Green Sweep EPAM Polska dąży do poprawy jakości środowiska naturalnego, a oprócz akcji sprzątania śmieci, organizuje konkursy edukacyjne oraz integruje lokalne społeczności. 

Statystki są alarmujące: z roku na rok wytwarzamy coraz więcej śmieci i stosunkowo niewiele poddajemy recyklingowi. Odpady, które nie są właściwie segregowane i składowane w odpowiednich miejscach, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów.  

- W obliczu rosnących wyzwań środowiskowych podjęcie proaktywnych działań przez organizacje oraz indywidualne osoby jest niezwykle istotne. Z tego powodu zainicjowaliśmy projekt EPAM Poland Green Sweep, którego celem jest nie tylko sprzątanie najbliższego otoczenia, ale również wspieranie edukacji ekologicznej i kultury odpowiedzialności za środowisko - mówi Radosław Świętoń, Head of People w EPAM Polska. 

Oczyszczają polskie rzeki na kajakach

Troska o środowisko to jeden z podstawowych filarów ESG w EPAM. W jego ramach działa wolontariat angażujący osoby, którym leży na sercu dobro planety. - W kampanię „Green Sweep” mógł zaangażować się każdy pracownik – zarówno w roli uczestnika akcji, jak i koordynatora. Wolontariusze zgłaszali potrzebę posprzątania wybranego przez siebie obszaru miasta, w którym żyją. W kolejnym kroku nasz zespół komunikacji wewnętrznej pomagał regionalnym koordynatorom w budowaniu drużyn i wewnętrznej promocji wydarzeń. Tego typu inicjatywy organizujemy we wszystkich lokalizacjach EPAM w Polsce, udowadniając przy tym, że każdy z nas ma wpływ na środowisko - dodaje Radosław Świętoń.   

EPAMersi sprzątają nie tylko tereny zielone i brukowane części miast, ale również rzeki. W tym roku, już po raz drugi z rzędu zorganizowali akcję „Paddle for the rivers”, podczas której zbierali odpadki z polskich rzek i sprzątali nabrzeża. Podczas dwóch edycji tego wydarzenia udało się usunąć ponad 300 kilogramów śmieci z krakowskich i warszawskich odcinków Wisły, a także z gdańskich kanałów Motławy. 

Sadzą drzewa i wspierają najmłodszych

Kampania „EPAM Poland Green Sweep" doskonale wpisuje się w strategię ESG przyjętą przez firmę EPAM, która zakłada realizację szeregu działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Poprzez tego typu proekologiczne inicjatywy pracownicy EPAM Polska mają wpływ na poprawę środowiska oraz tworzenie przyjaznego świata dla przyszłych pokoleń. - Wspólne sprzątanie było wspaniałą okazją do integracji z kolegami z pracy, a najlepszym podsumowaniem tego wydarzenia jest uznanie ze strony mieszkańców - dodaje Anastazja, analityczka z Warszawy. 

Zaangażowanie EPAM w społeczną odpowiedzialność biznesu ma na celu edukację oraz poprawę jakości życia dzieci i dorosłych we współpracy z organizacjami lokalnymi i krajowymi. W tym roku firma otrzymała nagrodę „Twórca zieleni, Global Green Business” za posadzenie co najmniej 1000 drzew - łącznie, tylko w 2022 roku, EPAMersi zasadzili 3000 nowych drzew w Katowicach, Wrocławiu, a także okolicach Warszawy. 

Dowiedz się więcej o inicjatywach ESG EPAM.