Skip navigation EPAM

Badanie: uprzedzenia i obecność kobiet w branży nowych technologii

Aktualność:

Aż 74% badanych nie spotkało się w swojej pracy zawodowej z uprzedzeniami dotyczącymi kobiet w branży IT, a 60% uważa, że szanse kobiet i mężczyzn na udaną karierę w tym obszarze są równe – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników EPAM Polska na przełomie marca i kwietnia 2023 roku*. Takie liczby pokazują, że zdominowany jeszcze do niedawna przez mężczyzn rynek nowych technologii zmienia się i zapewnia równe szanse rozwoju, bez względu na płeć.  

Coraz więcej kobiet decyduje się na pracę w branży IT. Taki trend szczególnie widać w dużych firmach technologicznych, np. w EPAM Polska aż 34% wszystkich pracowników IT to kobiety, podczas gdy wskaźnik kobiet w Polsce działających jako specjalistki w tym obszarze wynosi jedynie 15,5%. - Od wielu lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kobiet, wspierając je w godzeniu ról społecznych i zawodowych. Oferujemy im możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy, a przede wszystkim ułatwiamy szybkie przekwalifikowanie się lub przyswojenie nowej technologii dzięki programom mentoringowym oraz up- i reskillingowym – mówi Marta Markiewicz, Director & Head of Talent Acquisition w EPAM Polska. 

Kompetencje na pierwszym miejscu

Większość ankietowanych, bo aż 60% jest zdania, że szanse kobiet i mężczyzn na rynku IT są takie same. Według 34% są one mniejsze dla płci żeńskiej, a tylko 6% uważa, że kobiety mają lepsze od mężczyzn perspektywy na rozwój profesjonalnej kariery w branży IT. 

Z doświadczeń ankietowanych wynika, że rekruterzy największą uwagę zwracają na wiedzę i umiejętności kandydatów do pracy w obszarze nowych technologii, a płeć nie ma przy tym znaczenia. Jednocześnie podkreślają, że ze względu na rolę społeczną kobiet związaną z opieką nad dziećmi i domem, mogą one poświęcić mniej czasu na rozwój zawodowy niż mężczyźni. 

Największe przeszkody w rozwoju

Badanie przeprowadzone wśród pracowników EPAM Polska poruszyło także kwestię przeszkód w rozwoju kariery zawodowej w IT. Dla 28% ankietowanych, zarówno kobiet jak i mężczyzn, największym wyzwaniem jest łączenie rodzicielstwa z karierą zawodową. 7% przyznało, że jest nim brak pomocy ze strony rodziny,
a dla 14% przyczyna leży w braku możliwości rozwoju. 51% ankietowanych wskazało inne czynniki stojące na przeszkodzie w rozwoju kompetencji.

Ankietowani zostali również zapytani o to, jak oceniają swoją decyzję dotyczącą dołączenia do branży IT. Dla większości badanych (57%) rozpoczęcie kariery w tym obszarze było świetnym wyborem, a dla 40% najlepszym krokiem w życiu. Tylko 3% ankietowanych przyznało, że rozważa zmianę zajęcia, natomiast nikt spośród badanej grupy nie żałuje dołączenia do świata IT.  

Dbaj o ciągły rozwój i bądź asertywna

Ankietowani zostali również poproszeni o wskazówki dla kobiet, które rozważają rozpoczęcie swojej ścieżki w branży nowych technologii. Najczęstsze porady dotyczyły tego, aby się nie poddawać
i z determinacją dążyć do osiągnięcia swojego celu: „Rób wszystko jak najlepiej potrafisz i uwierz w siebie”, „Nie zwracaj uwagi na płeć. Rozwijaj się zgodnie ze swoimi umiejętnościami i ambicjami”.

Wśród sugestii ze strony respondentów pojawiły się również takie, które skupiły się na kontakcie z mężczyznami: „Bądź asertywna i nie bój się sprzeciwiać męskiej opinii”, „Znajdź mentora albo osobę, która szczególnie cię zainspiruje.” Część wskazówek dotyczyła również rozwoju: „Ciągle ucz się i doskonal swoje umiejętności, aby za kilka lat być lepszą wersją siebie, a nie lepszą niż inni”, „Skup się na zdobyciu twardych umiejętności - języków programowania, frameworków, a także szlifuj angielski”.

*Badanie zostało przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia 2023 roku za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej, wśród wszystkich pracowników EPAM Polska. W badaniu wzięło udział 434 pracowników firmy, w tym 67% kobiet, 32% mężczyzn oraz 1% osób niebinarnych.

EPAM Systems to czołowy dostawca usług transformacji cyfrowej na świecie i lider w zakresie rozwoju cyfrowych i fizycznych produktów oraz usług digital platform engineering. EPAM działa w naszym kraju od 12 lat w pięciu lokalizacjach – Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu, a obecnie zespół
w Polsce liczy już ponad 7000 utalentowanych specjalistów. Wszystkie oferty pracy w EPAM Polska są publikowane na stronie epamfuture.pl.